Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОШ "Петар Враголић"

Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија

Савет родитеља школе чине представници родитеља из сваког одељења и представља значајан облик укључивања родитеља у све облике одлучивања који су значајни за организовање живота и рада у школи и стварање повољнијих услова за рад и развој ученика.

 Чланови Савета родитеља

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

        ОДЕЉЕЊЕ

1.               Драгана Перић I-1
2.               Драгана Арсић I-2
3.               Бојан Ђурић II-1
4.               Ненад Веселиновић II-2
5.               Милада Томић III-1
6.               Слађана Радић III-2
7.               Весна Гачић III-3
8.               Жељко Гаврић IV-1
9.               Милован Васић IV-2
10.           Негосава Милановић IV-3
11.           Душко Нешковић V-1
12.           Маријана Благојевић V-2
13.           Илић Наташа V-3
14.           Сретен Вујић VI-1
15.           Владимир Ђукановић VI-2
16.           Слађана Весић VI-3
17.           Петровић Славко VII-1
18.           Гордана Севић Илић VII-2
19.           Зоран Ђоковић VII-3
20.           Мирјана Спасојевић VIII-1
21.           Наталија Симић VIII-2
22.           Драгана Миловановић VIII-3
23.           Зоран Томић

Врхпоље

24.           Војо Кнежевић
25.           Гордана Кнежевић
26.           Даница Марковић
27.           Аћимовић
28.           Наташа Цветојевић
29.           Биљана Давидовић
30.            
31.           Алекса Николић Цапарић
32.           Мирко Алексић Леовић
33.           Марија Степановић

Д.Оровица

34.           Недељко Дамњановић
35.           Миломир Симић
36.           Богосав Живковић
37.           Драган Радојевић
38.           Милан Костић Гребен
39.           Танасије Илић Савковић
40.           Тиосав Матић Г.Кошље
41.           Снежана Новаковић О.ПЛАНИНА
42.              
43.           Мирослав Јевтић Г.Трешњица
44.           Павловић
45.            
46.           Милутиновић Драган Л.Брдо
47.             ГРЧИЋ
48.           Верица Гачић

Д.Љубовиђа

49.           Владан Тадић
50.           Милан Глигорић
51.           Драгица Васић
52.           Славица Васић
53.           Владанка Ковачевић
54.           Милутин Перић
55.            
56.           Жаклина Недељковић Г.Љубовиђа
57.           Слађана Ђокић

Узовница

58.           Мирјана Николић
59.           Зора Лукић
60.           Милојко Пуцаревић
61.           Горан Филиповић
62.           Цвијета Перић Мијић
63.           Бранко Антонић
64.           Милена Пуртић Црнча
65.           Данијела Тешић
66.           Ивана Танасић Постење
67.           Мирослав Томић Рујевац
68.           Љубиша Ђорђић Селанац
     69.           Катарина Ђукановић Грачаница

Актуелно

Издвајамо

ОШ "Петар Враголић", Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија