Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОШ "Петар Враголић"

Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија

Матична школа у  Љубовији

 • Назив школе: Основна школа “Петар Враголић” Љубовија
 • Место и адреса: Јована Цвијића 1, Љубовија
 • Директор: Василије Ђукановић
 • Број телефона директора: 015/561-870, 062/887-1-656
 • Помоћник директора: Бранимир Весић, 062/880-9-350
 • Секретар: Александра Секуловић
 • Број телефона/факса секретара: 015/561-869, 062/887-0-851
 • Шеф рачуноводства: Мара Павловић
 • Број рачуноводства: 015/560-448
 • Педагог: Биљана Ђорђевић
 • Психолог: Дивна Јаковљев
 • Библиотекар: Љиљана Јаковљевић

Узовница

 • Назив школе: Издвојено осмогодишње одељење Узовница
 • Место и адреса: Узовница, 15319
 • Број телефона пом. директора: 015/566-147, 062/887-0-717
 • Име и презиме пом. директора: Ненад Тријић

Врхпоље

 • Назив школе: Издвојено осмогодишње одељење Врхпоље
 • Место и адреса: Врхпоље, 15324
 • Број телефона пом. директора: 015/567-080, 062/887-0-857
 • Име и презиме пом. директора: Верица Масал

Доња Љубовиђа

 • Назив школе: Издвојено осмогодишње одељење Доња Љубовиђа
 • Место и адреса: Доња Љубовиђа, 15320 Љубовија
 • Број телефона пом. директора: 015/562-064, 062/887-0-859
 • Име и презиме пом. директора: Славољуб Петровић

Доња Оровица

 • Назив школе: Издвојено осмогодишње одељење Доња Оровица
 • Место и адреса: Доња Оровица, 15323
 • Број телефона пом. директора: 015/555-067, 062/887-2-842
 • Име и презиме пом. директора: Миломир Крсмановић

Горња Трешњица

 • Назив школе: Издвојено осмогодишње одељење Горња Трешњица
 • Место и адреса: Горња Трешњица, Бачевци 31258
 • Број телефона пом. директора: 031/856-431
 • Име и презиме пом. директора: 

Актуелно

Издвајамо

ОШ "Петар Враголић", Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија