Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОШ "Петар Враголић"

Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија

IV Правила понашања родитеља, односно старатеља ученика

(извод из правилника о понашању у школи)

Члан 27.

Родитељ, односно старатељ ученика дужан је да:

·         прати понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се информише о томе,

·         се придржава правила понашања у школи,

·         сарађује са одељенским старешином,

·         се на улазу јави дежурном наставнику, чувару или дежурном помоћном раднику и да се без њиховог одобрења не креће по школском објекту,

·         поштује налоге и предлоге дежурног наставника,

·         сарађује са предметним наставницима,

·         редовно присуствује родитељским састанцима,

·         пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,

·         поштује школску сатницу,

·         се придржава дана отворених врата одељенског старешине и предметних наставника,

·         се придржава распореда дежурних наставника,

·         се са поштовањем односи према наставницима и свим запосленима у школи,

·         сарађује са осталим родитељима.

Члан 28.

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља

Актуелно

Издвајамо

ОШ "Петар Враголић", Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија