Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОШ "Петар Враголић"

Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија

Савет родитеља школе чине представници родитеља из сваког одељења и представља значајан облик укључивања родитеља у све облике одлучивања који су значајни за организовање живота и рада у школи и стварање повољнијих услова за рад и развој ученика.

 Чланови Савета родитеља

Р.Б.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ

1.  

Миланка  Глигорић

I-1

2.  

Ана  Радојичић

I-2

3.  

Биљана  Маловић

I-3

4.  

Драгана  Перић

II-1

5.  

Драган  Живановић

II-2

6.  

Весна Јовановић

II-3

7.  

Јелена  Спасојевић

III-1

8.  

Јелена  Павловић

III-2

9.  

Вера  Тадић

IV-1

10.

Слађана  Радић

IV-2

11.

Наташа  Илић

IV-3

12.

Жељко  Гаврић

V-1

13.

Милован  Васић

V-2

14.

Драгана  Михаиловић

V-3

15.

Душко  Нешковић

VI-1

16.

Маријана  Благојевић

VI-2

17.

Мирко  Ненадовић

VI-3

18.

Милоје  Митровић

VII-1

19.

Драган  Радивојевић

VII-2

20.

Слађан  Мијатовић

VII-3

21.

Зорица  Јанковић

VIII-1

22.

Гордана  Илић Севић

VIII-2

23.

Весна Бјелица

VIII-3

24.

Војо  Кнежевић

Врхпоље   I  и  III

25.

Гордана  Кнежевић

Врхпоље     II

26.

Данијела  Петровић

Врхпоље    III

27.

Љиљана  Кнежевић

Врхпоље    V

28.

Наташа  Цветојевић

Врхпоље    VI

29.

Светлана  Аћимовић

Врхпоље    VII

30.

Драгана  Јосиповић

Врхпоље    VIII

31.

Алекса  Николић

Цапарић    I - IV

32.

Мирко  Алексић

Леовић    I - IV

33.

Рада  Глигорић

Д.Оровица    I - IV

34.

Драгић  Арсеновић

Д.Оровица    V

35.

Мелинда  Дамњановић

Д.Оровица    VI

36.

Милица  Аврамовић

Д.Оровица    VII

37.

Радивој  Бошковић

Д.Оровица    VIII

38.

Тиосав  Матић

Кошље    I - IV

39.

Милан  Костић

Гребен    I - IV

40.

Будимир  Симић

Савковић    I - IV

41.

Ружица  Васиљевић

О.ПЛАНИНА    I – IV

42.

Мирјана Јевтић

Г.Трешњица    VI

43.

Мирослав Павловић

Г.Трешњица    VII

44.

Милена Павловић

Г.Трешњица    VIII

45.

Милутиновић Драган

Л.Брдо    I - IV

46.

Костић Симо

Грчић    I - IV

47.

Александар  Лазић

Д. Љубовиђa    I

48.

Верица  Гачић

Д. Љубовиђа    II и  IV

49.

Владо  Тадић

Д. Љубовиђа    III

50.

Ирена  Јеротић

Д. Љубовиђа    V

51.

Драгица  Васић

Д. Љубовиђа    VI

52.

Драгица  Перић

Д. Љубовиђа    VII

53.

Мира  Ивантић

Д. Љубовиђа    VIII

54.

Жаклина  Недељковић

Г.Љубовиђа    I – IV

55.

Данка  Јаковљевић

Узовница    I

56.

Горан  Филиповић

Узовница    II

57.

Милан  Спасојевић

Узовница    III

58.

Милојко  Пуцаревић

Узовница    IV

59.

Крстивоје  Нешковић

Узовницa    V

60.

Дарко  Ђуричић

Узовница    VI

61.

Цвијета  Перић - Мијић

Узовница    VII

62.

Бранко  Антић

Узовница    VIII

63.

Божица  Пуртић

Црнча    I и  III

64.

Мирјана  Лазић

Црнча    II и  IV

65.

Ивана  Танасић

Постење    IV

66.

Милица  Томић

Рујевац    I - IV

67.

Боривоје  Драгићевић

Селанац    I

68.

Бранко  Цветиновић

Грачаница    I - IV

Р.Б.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ

1.  

Миланка  Глигорић

I-1

2.  

Ана  Радојичић

I-2

3.  

Биљана  Маловић

I-3

4.  

Драгана  Перић

II-1

5.  

Драган  Живановић

II-2

6.  

Весна Јовановић

II-3

7.  

Јелена  Спасојевић

III-1

8.  

Јелена  Павловић

III-2

9.  

Вера  Тадић

IV-1

10.

Слађана  Радић

IV-2

11.

Наташа  Илић

IV-3

12.

Жељко  Гаврић

V-1

13.

Милован  Васић

V-2

14.

Драгана  Михаиловић

V-3

15.

Душко  Нешковић

VI-1

16.

Маријана  Благојевић

VI-2

17.

Мирко  Ненадовић

VI-3

18.

Милоје  Митровић

VII-1

19.

Драган  Радивојевић

VII-2

20.

Слађан  Мијатовић

VII-3

21.

Зорица  Јанковић

VIII-1

22.

Гордана  Илић Севић

VIII-2

23.

Весна Бјелица

VIII-3

24.

Војо  Кнежевић

Врхпоље   I  и  III

25.

Гордана  Кнежевић

Врхпоље     II

26.

Данијела  Петровић

Врхпоље    III

27.

Љиљана  Кнежевић

Врхпоље    V

28.

Наташа  Цветојевић

Врхпоље    VI

29.

Светлана  Аћимовић

Врхпоље    VII

30.

Драгана  Јосиповић

Врхпоље    VIII

31.

Алекса  Николић

Цапарић    I - IV

32.

Мирко  Алексић

Леовић    I - IV

33.

Рада  Глигорић

Д.Оровица    I - IV

34.

Драгић  Арсеновић

Д.Оровица    V

35.

Мелинда  Дамњановић

Д.Оровица    VI

36.

Милица  Аврамовић

Д.Оровица    VII

37.

Радивој  Бошковић

Д.Оровица    VIII

38.

Тиосав  Матић

Кошље    I - IV

39.

Милан  Костић

Гребен    I - IV

40.

Будимир  Симић

Савковић    I - IV

41.

Ружица  Васиљевић

О.ПЛАНИНА    I – IV

42.

Мирјана Јевтић

Г.Трешњица    VI

43.

Мирослав Павловић

Г.Трешњица    VII

44.

Милена Павловић

Г.Трешњица    VIII

45.

Милутиновић Драган

Л.Брдо    I - IV

46.

Костић Симо

Грчић    I - IV

47.

Александар  Лазић

Д. Љубовиђa    I

48.

Верица  Гачић

Д. Љубовиђа    II и  IV

49.

Владо  Тадић

Д. Љубовиђа    III

50.

Ирена  Јеротић

Д. Љубовиђа    V

51.

Драгица  Васић

Д. Љубовиђа    VI

52.

Драгица  Перић

Д. Љубовиђа    VII

53.

Мира  Ивантић

Д. Љубовиђа    VIII

54.

Жаклина  Недељковић

Г.Љубовиђа    I – IV

55.

Данка  Јаковљевић

Узовница    I

56.

Горан  Филиповић

Узовница    II

57.

Милан  Спасојевић

Узовница    III

58.

Милојко  Пуцаревић

Узовница    IV

59.

Крстивоје  Нешковић

Узовницa    V

60.

Дарко  Ђуричић

Узовница    VI

61.

Цвијета  Перић - Мијић

Узовница    VII

62.

Бранко  Антић

Узовница    VIII

63.

Божица  Пуртић

Црнча    I и  III

64.

Мирјана  Лазић

Црнча    II и  IV

65.

Ивана  Танасић

Постење    IV

66.

Милица  Томић

Рујевац    I - IV

67.

Боривоје  Драгићевић

Селанац    I

68.

Бранко  Цветиновић

Грачаница    I - IV

Актуелно

Издвајамо

ОШ "Петар Враголић", Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија