Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОШ "Петар Враголић"

Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија

За ученике седмог и осмог разреда организује се Ученички парламент, у складу са Законом.

Ученички парламент на крају сваке школске године доставља извештај о свом раду Школском одбору и Савету родитеља школе.

Чланови ученичког парламента су:

Школа Разред Име и презиме
Љубовија VIII1

Јована Вилотић

Тања Ковачевић

VIII2

Марија Томић

Николина Полић

VIII3

Милица Давидовић

Лазар Андрић

VII1

Марија Станојевић

Алекса Милановић

VII2

Димитрије Тешић

Никола Урошевић

VII3

Андријана Весић

Богдан Радовановић

Узовница VIII

Стефан Веселиновић

Теодора Максимовић

VII

Теодора Јаковљевић

Вања Лукић

Доња Љубовиђа VIII

Драгана Васић

Милош Митровић

VII

Мина Перић

Ивана Милосављевић

Горња Трешњица VIII

Момир Јевтић

Миланка Павловић

VII Марко Павловић
Врхпоље VIII

Сања Павловић

Виолета Марковић

VII

Славица Павловић

Весна Марковић

Доња Оровица VIII

Јелена Ђурђевић

Милован Живковић

VII

Милица Аврамовић

Милица Костић

Актуелно

Издвајамо

ОШ "Петар Враголић", Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија