Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОШ "Петар Враголић"

Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија

Записник са прве седнице Ученичког парламента одржане 13.10.2016. год. у кабинету историје

 

Седници је присуствовало 17 ученика као и педагог школе Биљана Ђорђевић и координатор УП Василије Ђукановић

Предложен је и усвојен следећи дневни ред:

  1. Конституисање Ученичког парламента
  2. Избор председника, записничара, чланова Тима за заштиту ученика од насиља, чланова Школског одбора
  3. Доношење и усвајање плана рада Ученичког парламента
  4. Упознавање са Пословником о раду
  5. Разно

Реализација дневног реда:

1. На овој седници конституисан је УП

2. За председника УП изабран је Иван Лазић(ученик одељења 7-2), за записничара је изабрана Нада Мијаиловић(8-3). За чланове Тима за заштиту ученика од насиља одређене су ученице     Валентина Ђокић и Ивана Драгићевић. За представнике УП у Школском одбору одређени су ученици Иван Лазић и Нада Мијаиловић.

3. Ученици су изнели предлоге о којима би требало расправљати на седницама УП. Предлози ученика унети су у план рада УП који је потом и усвојен.

4. Ученици су од стране педагога и координатора УП упознати са Пословником о раду УП. Договорено је да један примерак копије Правилника о раду УП буде доступан ученицима.

Присутни ученици изнели су низ предлога о којима ће бити више речи на наредним седницама УП.

Актуелно

Издвајамо

ОШ "Петар Враголић", Јована Цвијића 1, 15320 Љубовија