ОШ "Петар Враголић" Љубовија - Централна школа

Школа и њена околина

Основна школа ја данашње име добила 1958. године по учитељу Петру Враголићу који је од 1928. до 1934. године службовао у селу Горња Оровица, Срез Азбуковачки. Тада прелази у Пецку где га затиче Други светски рат. Био је командир шесте чете Ваљевског партизанског одреда. Заробљен је од стране четника у старој школској згради на брегу.  Мучен је и стрељан у шабачком логору  29. новембра 1941.

Зграда у којој се данас одвија настава грађена је од 2001. до 2010. године, а свечано је отворена 25. јуна 2010. године од стране министра просвете др Жарка Обрадовића. Предата је на употребу за нову школску годину од 1. 9. 2010.

Школска зграда састављена је из приземља, спрата и фискултурне сале изнад спрата.

Школа има дванаест класичних учионица које су својом опремом и наставним средствима намењене и преименоване у кабинете за предметну наставу. У приземљу се налази радионица за извођење наставе техничког образовања, информатички кабинет и кабинет за наставу ликовне културе (то је део кухиње са трпезаријом који је одвојен да би се у њему несметано одвијала настава ликовне културе због услова које има). Учионице су међусобно повезане припремним кабинетом за наставнике.

У приземљу је простран хол са бином, стоматолошка ординација, просторија за пријем родитеља, портирнице.

На спрату школе, у једном низу, наспрам учионица, су лепо  уређене канцеларије (директор, секретар, рачуноводство, канцеларија за наставнике, канцеларија за психолога и дефектолога, педагога, помоћника директора и логопеда). У том низу је и пространа, светла,  лепо уређена школска библиотека са балконом изнад самог улаза у школу.

Матична школа у Љубовији има пространо и ограђено двориште оплемењено младим садницама и украсним шибљем. У њему се налазе два спортска терена за фудбал и кошарку, као и означен полигон за извођење наставе техничког образовања.

Опремљеност школе је на завидном нивоу. Имамо три интерактивне табле, сваки наставник има на располагању лап-топ, бим пројектор, интернет је прошао кроз све учионице, канцеларије са неопходном опремом за рад, више фотокопир апарат, штампача, па је наставницима омогућено скоро неограничено копирање. Потрошног материјала (хамер, креде, фломастери, папир у боји…) има у довољним количинама, а стручна већа редовно достављају списак својих потреба при изради финансијског плана.

Простор школе се стално оплемењује радовима ученика, а посебно се морају истаћи иконе наше рано преминуле професорке ликовне културе Радмиле Ђалић.

Школа има одличну сарадњу са установама и институцијама у граду, а све за добробит наших ђака и грађана.

Оно што је проблем школа у сеоским срединама, проблем је и градске, матичне школе. Број ученика опада, па већ сада имамо генерације са по два одељења (први, други и пети разред). У школској 2019/2020. години матична школа у Љубовији има 475 ђака, распоређених у 21 одељење.