Издвојено осморазредно одељење Доња Љубовиђа

Школа и њена околина

Школа у Доњој Љубовиђи се налази у центру села и 4 километра је удаљена од Љубовије на правцу према Ваљеву. Стара је око 150  година и три објекта чине целину: стара школска зграда, новија школска зграда и некадашњи  објекат за ђачку кухињу који се користи за наставу. Школа има велико двориште и спортски терен урађен у школској 2006/2007. години.

Стара школска зграда има две класичне учионице, ходник, канцеларију помоћника директора и наставничку канцеларију. Новија школска зграда има четири учионице и импровизовану  фискултурну салу  и учионицу у којој се изводи настава информатике, а која се користи и у нижим разредима. Трећа зграда има некадашњу кухињу са оставом, која је од 2013. прилагођена  предшколцима а трпезарија је у протеклом периоду претворена у учионицу. Грејање се обавља на дрва. У току лета 2015. на сва три школска објекта замењене су кровне конструкције, а 2016. изграђен је и тоалет у оквиру школске зграде.  2018. на сва три школска објекта реновирана је фасада.

У последњих годину дана  акценат је стављен на естетско уређење школског простора. Реновиране су у потпуности две учионице, зборница и импровизована фискултурна сала. Набављају се  и наставна средства, тако да школа поседује интерактивну таблу, пројекторе и лап топове за функционисање наставе засноване на савременијој технологији.

Жеља наставника и ученика је да се настави са реновирањем учионица, јер су у изузетно лошем стању, уведе централно грејање, опреми библиотека, обезбеди интернет, као и справе и реквизити за фискултурну салу.

Основна школа у Доњој Љубовиђи има једно издвојено четвороразредно одељење у Горњој Љубовиђи.

Издвојено четвороразредно одељење Горња Љубовиђа

Ово четвороразредно издвојено одељење  нема фиксни телефон.