Издвојено осморазредно одељење Узовница

Школа и њена околина

Матична школа је смештена у средишњем делу села Узовница, поред магистралног пута Љубовија-Мали Зворник. Школа има два објекта: стару школску зграду саграђену после Другог светског рата и новосаграђену, која датира од 1971. године. Од школске 2006/2007. године за наставу се, због смањење броја одељења, користи нова школска зграда. Тиме је постигнута економичност у грејању и одржавању објекта.

Школа има 11 класичних учионица (поједине су опремљене за кабинетску наставу), просторију намењену библиотеци, фискултурну салу са пратећим просторијама (свлачионицама, справарницом и канцеларијом за наставника физичког васпитања), просторију која се некада користила као кухиња, простране холове, тоалете за наставнике и ученике, канцеларијски простор, наставничку канцеларију, информатички кабинет, спортске терене и централно грејање на чврсто гориво.

Средином септембра 2013. године постављен је нов паркет у фискултурној сали, али је, због техничких проблема, поново пропао. То је тренутно и највећи проблем. Школа поседује фискултурну салу, добро је опремљена справама и реквизитима, али нема услова да се у њој одвија настава.

Од почетка фебруара  2014. године ова школа и њено издвојено четвороразредно одељење у Црнчи  прикључени су на градски водовод.

Стално се ради на побољшању услова рада. Замењена је столарија, котлови за централно грејање и постављен нов кров.

Велики значај се даје опремању школе наставним средствима, дидактичким материјалом, уређењу библиотеке, куповини техничке опреме (лап-топ, бим пројектор…), као и естетском уређењу простора, како у Узовници, тако и њеним издвојеним четвороразредним одељењима.

Иако издвојена осморазредна школа  у Узовници има највише ученика у односу на остале осморазредне школе на терену, приметно је опадање броја ученика.

У школској  2019/2020. години школа у Узовници има од првог до осмог разреда 98 ученика.

Осморазредна школа у Узовници има четири издвојена четвороразредна одељења:

Црнча, Грачаница, Постење и Рујевац. Од школске 2019/2020.године угашено је одељење у Селанцу.

Издвојено четвороразредно одељење Црнча

Издвојено четвороразредно одељење Грачаница

Издвојено четвороразредно одељење Постење

Издвојено четвороразредно одељење Рујевац