Издвојено осморазредно одељење Врхпoље

Школа и њена околина

Матична школа у Врхпољу је у центру села. Изграђена је у периоду између 1921. и 1923. године. Школа се налази поред магистралног пута Љубовија – Бајина Башта.

У последњих десетак година константно су се побољшавали услов рада. Највише је урађено током лета 2019. како би се нова школска година одвијала у условима достојних образовања, ученика и  наставника. Потпуно је реконструисан објекат у коме се одвија предметна настава, а саграђен је нов школски објекат за ниже разреде на месту где је била монтажна зграда. Очекује се опремање  новим намештајем и наставним средствима.

Школа има информатички кабинет и део за уређење школске библиотеке. Предшколци су смештени у свој засебно  уређен простор и имају добре услове за несметан рад. Уведено је парно грејање.  Школа у Врхпољу тренутно има најлепши објекат од свих издвојених одељење.

Школа нема фискултурну салу, а у школској 2006/2007. урађен је спортски терен у школском дворишту. То представља тренутно највећи проблем како би сви услови били задовољени за квалитетну наставу.

Ова школа има једно четвороразредно издвојено одељење.

Издвојено четвороразредно одељење Цапарић

Настава у Цапарићу се одвија у монтажној згради, јер је школски објекат у ком се настава некад одвијала постао небезбедан за ученике. 2020. године уклоњени су остаци урушених објеката и на њиховом месту изграђен је терен за мали фудбал. 2022. године на објекту школе постављен је нови кровни покривач.